Yhteistyössä


Outi Hautalahti

Silmäluomileikkaukset
Outi Hautalahti
silmätautien erikoislääkäri

 

Toimin silmäluomien leikkauksia tekevänä silmälääkärinä Tampereen Sairaala Mehiläisessä sekä Silmäaseman Silmäsairaalassa. Olen erikoistunut yläluomileikkausten, alaluomileikkausten sekä riippuluomen eli ptoosin korjausleikkausten tekemiseen. Teen myös silmäluomien näppyjen, kasvainten ja tulehdusmuutosten poistoja sekä silmäluomien virheasentojen korjausleikkauksia.

Raskaat yläluomet ovat yleinen vaiva. Katse on väsynyt ja kulmiaan joutuu nostelemaan nähdäkseen paremmin. Jatkuvasta kulmien nostelusta voi aiheutua päänsärkyä. Ylimääräinen ihopoimu voi myös aiheuttaa yläluomen ihon ärsytystä tai haavaumia. Jos roikkuvat yläluomet aiheuttavat toiminnallisen haitan näkemiselle, on yläluomileikkaus lääketieteellisesti perusteltu. Tällöin potilas saa toimenpiteestä Kela-korvauksen.

Yläluomileikkauksella voidaan tehokkaasti korjata raskaista yläluomista aiheutuvat haitat. Leikkauksella saavutetaan myös kosmeettinen hyöty, virkeämpi ilme ja avarampi katse. Vastaanotolla teen yksilöllisen toimenpidesuunnitelman. Jotta leikkauksen lopputulos olisi paras mahdollinen, suosittelen potilailleni toimenpiteeseen valmistautumista ja jälkihoidon toteuttamista huolella.

Silmäluomileikkaus ja kirurginen lymfahoito

Kirurginen lymfahoito nopeuttaa silmäluomileikkauksesta toipumista, koska se parantaa ihonalaiskudoksen aineenvaihduntaa ja poistaa turvotusta. Kirurginen lymfahoito vaatii erityisosaamista, koska leikkauksen jälkeen täytyy tietää, mitä alueita ja millä voimakkuudella voidaan käsitellä. Suosittelen kirurgista lymfahoitoa yleensä 3 kerran sarjahoitona - yksi hoitokerta ennen toimenpidettä ja kaksi sen jälkeen. Jatkohoitoja voidaan tehdä lymfahoitajan arvion perusteella.

Olen ohjannut leikkauspotilaitani kirurgisen lymfahoidon ammattilaiselle, Pia Sorjoselle. Erityiskoulutuksen lisäksi hänellä on pitkä kokemus silmäluomileikkauspotilaiden hoitamisesta.

Leikkaushoidot, esteettiset ja kosmetologiset hoidot tukevat toisiaan

Leikkaavana lääkärinä olen huomannut, kuinka tärkeää on yksilöllisen toimenpidearvion tekeminen potilailleni. Potilaan ikä, perussairaudet, lääkitykset, ihon kunto sekä mahdolliset aiemmat esteettiset hoidot ja leikkaukset vaikuttavat tehtävään hoitosuunnitelmaan. Myös potilaan toiveet ja odotukset on otettava huomioon. Vaikka oma työvälineeni on veitsi ja luotan sillä saavutettaviin leikkaustuloksiin, ovat kasvojen alueelle tehtävät esteettiset ja kosmetologiset hoidot tulleet entistä tehokkaammiksi. Niillä saavutetut hoitovasteet ovat lähentyneet leikkaushoitojen tuloksia. Toisaalta kosmeettinen lopputulos myös leikkaukselle on parempi, jos ihon kimmoisuutta ja kuntoa voidaan jo ennen leikkausta kosmetologisilla hoidolla parantaa. Yhteistyö Pia Sorjosen Kauneus- ja valoklinikan kanssa on tuonut itselleni mahdollisuuden tarjota potilailleni myös leikkaushoitoja täydentäviä hoitoja.

Outi Hautalahti

 

Kauneus- ja valoklinikka - Satamakatu 5, Tampere - puh. 050 3510 578 - kauneusjavaloklinikka(at)gmail.com
Kauneus- ja valoklinikka
Satamakatu 5, Tampere
puh. 050 3510 578